Európska únia plánuje prostredníctvom zákona o údajoch vytvárať nové obchodné príležitosti. Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH), ktorý je zároveň digitálnym ambasádorom Ligy pre digitálny rast hovorí, že nové pravidlá používania údajov prinesú optimalizáciu existujúcich obchodných modelov, vyššiu konkurencieschopnosť a hlavne inovácie.

„Efektívne zdieľanie veľkých dát urýchli digitálnu transformáciu Európskej únie a výrazne napomôže aj zelenej transformácii. V konečnom dôsledku ho pozitívne pocítia aj radoví občania a spotrebitelia, ktorým sa vďaka prepojeným zariadeniam skrátia časy čakania, skvalitnia verejné služby a zjednoduší údržba a oprava výrobkov, ktoré používajú. Taktiež chceme chrániť mikropodniky a malé a stredné podniky pred nespravodlivými podmienkami od silnejších hráčov na trhu.“

Ivan Štefanec