Poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec vyhlasuje pre všetkých študentov stredných a vysokých škôl esejistickú súťaž na tému:

„20 rokov Slovenska v Európskej únii“

Už takmer jednu generáciu je Slovensko súčasťou zatiaľ najúspešnejšieho projektu spolupráce v Európe ktoré prinieslo jej členom 70 rokov mieru, ekonomickej prosperity a spoločného rozvoja. Napíšte esej v rozsahu max. 2 A4 na tému, ako vnímate prínos členstva v Európskej únii pre naše krajiny na konkrétnych príkladoch. Pokúste sa tiež zodpovedať na otázku, akú úlohu môže zohrať Slovensko v ďalšej dekáde pri vysporiadaní sa s aktuálnymi výzvami, ktorým Európa čelí.

Svoje eseje posielajte prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 28. apríla 2024.

Esej nemusí byť strohou ekonomickou analýzou, hodnotiť budeme aj kreativitu, inovatívny prístup a reálnosť navrhovaných riešení.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže spojené s diskusiou prebehne vo štvrtok , 9. mája 2024 počas osláv dni Európy v Bratislave. Vyhodnotenie súťaže bude súčasťou odbornej konferencie na rovnomennú tému.

Prvé tri miesta získajú zaujímavé ocenenie:

  1. Nový osobný počítač
  2. Mobil
  3. Večera s poslancom Európskeho parlamentu

Súťaž sa riadi pravidlami ktoré nájdete v štatúte súťaže:

Tešíme sa na vaše námety!

Ivan Štefanec

Váš europoslanec