Silné Slovensko
v bezpečnej Európe

Zistiť viac
Ivan Štefanec

Podarilo sa mi presadiť

 • 1. Jednotná koncovka pre nabíjačky pre mobily typu USB-C. Vďaka tomuto rozhodnutiu už nemusíte doma skladovať množstvo rôznych káblov. Prírode tak ušetríme 980 ton odpadu a používateľom 250 miliónov eur ročne.
 • 2. Posilnená ochrana spotrebiteľa pri nákupoch na diaľku. Každý, kto si objednáva tovar alebo služby cez internet, alebo telefonicky, musí byť dostatočne informovaný o svojich spotrebiteľských právach a možnostiach odstúpiť od zmluvy. V prípade nedodržania týchto podmienok máme právo odstúpiť od zmluvy až 12 mesiacov.
 • 3. Ochrana detí, mládeže a žien pred zneužívaním na internete. To, čo je nelegálne v skutočnom svete, musí byť trestne stíhateľné aj v online priestore. Uľahčil som tak možnosť identifikovať predátorov, ale zároveň chrániť súkromie obetí.
 • 4. Ochrana používateľov internetu pred návykovým obsahom. Poznáte to, keď sa pristihnete ako trávite na sociálnych sieťach viac času ako by ste chceli? Mojím cieľom je zakázať také techniky, ktoré vedú k závislostiam a odpútavajú pozornosť od skutočného cieľa.
 • 5. Ochrana malých podnikateľov. Presadil som, aby každá pripravovaná nová legislatíva bola Európskou komisiou posúdená cez záťažový test pre malé a stredné podniky. Rovnako musí platiť, že ak prijmeme 1 novú reguláciu, musí nahradiť aspoň dve existujúce.
 • 6. Podpora malých farmárov a poľnohospodárov. Bojoval som za nižšie emisné limity pre poľnohospodárov, primeranú ochranu prírody tak, aby neohrozila produkciu a ceny potravín a tiež sme našli kompromis pri dovoze z Ukrajiny. Vďaka vyšetrovaniu Európskeho prokurátora na môj podnet sme ochránili finančné zdroje pre poľnohospodárov.
 • 7. Presadil som, aby jadrová energia bola súčasťou udržateľného energetického mixu v Európe. Okrem toho som sa zasadzoval za spoločný nákup surovín, a tak sme sa vyhli energetickej kríze.
 • 8. Podporujem humanitárnu, finančnú aj vojenskú pomoc Ukrajine. Bez nej by bol ruský agresor už pri našej hranici.
 • 9. Bojujem proti ukončeniu výroby spaľovacích motorov, nakoľko presadzujem technologickú neutralitu a verím, že čoskoro dokážeme priniesť na trh ekologické syntetické palivá.
 • 10. Odmietam ideologické správy, ktoré zasahujú do národných kompetencií členských štátov v oblasti kultúrno-etických, rodinných, či sociálnych tém.

Moje ciele

 • 1. Menej byrokracie pre slovenských podnikateľov. Do programu predsedníčky Európskej komisie som presadil zámer znížiť byrokratickú záťaž pre podnikateľov o štvrtinu. Osobitný zreteľ pritom kladiem na poľnohospodárov a rodinné podniky. Neregulujme, ale inovujme.
 • 2. Rast zamestnanosti a dôstojné mzdy. Slovensko má dnes k dispozícii vyše 20 miliárd eur z európskych zdrojov, ktoré musí využiť tak, aby sme vytvorili podmienky pre udržanie a tvorbu nových kvalitných pracovných miest pre mladých, ale aj ľudí pred dôchodkovým vekom.
 • 3. Zachovanie národnej kompetencie v kultúrnych, rodinných a sociálnych témach.
 • 4. Zreálnenie klimatických cieľov v Zelenej dohode musí zohľadniť technologické a ľudské limity pri transformácii na udržateľnú ekonomiku. Ochrana planéty pre ďalšie generácie je v súčasnosti nevyhnutnosťou, no musí zohľadniť reálne možnosti Európy.
 • 5. Stabilné ceny energií pre podnikateľov a domácnosti. Vďaka spoločnému európskemu postupu pri nákupe energií a zaradeniu jadra do energetického mixu dokážeme zabezpečiť stabilné dodávky pre odberateľov.
 • 6. Bezpečné Slovensko, bezpečná Európa. Európa je predovšetkým mierový projekt. Budem presadzovať také politiky, ktoré povedú k posilneniu mieru v Európe a odmietnutie ruskej agresie voči Európe.
 • 7. Právny štát a vymožiteľnosť práva sú základnými piliermi dôvery v štát a demokraciu. Budem preto dôsledne kontrolovať, aby naše spoločné európske zdroje boli používané v prospech obyvateľov a nie záujmových skupín.
 • 8. Jasné pravidlá pre migráciu. Budem sa zasadzovať o to, aby pomoc, ktorá je určená na pomoc tretím krajinám, bola adresná, účelne a transparentne použitá a nastavil sa funkčný systém dočasného prijímania a návratu migrantov.
 • 9. Posilnenie bezpečnosti cestnej dopravy prostredníctvom zavedenia predného brzdového svetla do cestnej prepravy ako slovenského vynálezu.
 • 10. Erasmus+ pre podnikateľov a seniorov je skvelou príležitosťou ako naplno využiť možnosti spoločného trhu na výmenu skúseností a dôstojné prežitie staroby za podpory európskych zdrojov.
Ivan Štefanec

Môj príbeh

Čítať viac
Som Ivan Štefanec, manžel, otec a starý otec. S hrdosťou zastupujem občanov Slovenskej republiky v Európskom parlamente, chránim a presadzujem hodnoty, ktoré všetci spoločne vyznávame.
Medzi hlavné oblasti môjho pôsobenia v európskej politike patrí pomoc malým a stredným podnikateľom, odstraňovanie zbytočných byrokratických prekážok, rozvoj digitalizácie a vzdelávania, ochrana práv spotrebiteľa a stráženie dodržiavania princípov subsidiarity. So svojimi podnetmi a otázkami sa na mňa môžete kedykoľvek s dôverou obrátiť.
Čítať viac

Povedali o mne

Ivan Štefanec dal mladým ľuďom nespočetné množstvo rôznych príležitostí počas jeho pôsobenia v Európskom parlamente. Ja som mu vďačná za stáž v jeho tíme priamo v Bruseli. Často organizuje návštevy v Štrasburgu a niekoľko súťaží ročne, pozýva mladých na podujatia frakcie EPP, či navštevuje školy po celom Slovensku, aby študentom priblížil prácu europoslanca. Svoju prácu robí naozaj svedomito a záleží mu na tom, aby riadne zastupoval záujmy našich obyvateľov.
Paulína Rauschová, predsedníčka ODM
Ivan Štefanec je spoľahlivý europoslanec. Jeho záujem a podpora malých a stredných podnikov či inovácií, ktoré sa skutočne stávajú súčasťou nášho každodenného života sú inšpiráciou aj pre mnohých mladých ľudí, ktorí veria hodnotám kresťanskej demokracie. Pevne verím, že jeho záujem o mladých ľudí či už v politike alebo mimo nej, a rovnako tak naša spolupráca bude pokračovať v Európskom parlamente aj naďalej!
Matúš Mesároš, predseda KDMS
Ivan Štefanec bol vždy nápomocný pri riešení situácie ľudí v núdzi a vážime si jeho podporu pre všetkých, ktorí museli opustiť svoje domovy kvôli ruskej agresii.
Ľudmila Vrbická, Ukrajinskoslovenská iniciatíva
Potešilo nás významné ocenenie našej práce na európskej úrovni v súťaži SME Awards 2023, ktorú na Slovensku inicioval europoslanec Ivan Štefanec. Považujeme za kľúčové, aby mladí podnikatelia a slovenské inovácie mali svoje zastúpenie v Európskom parlamente.
Martin Herman, CEO Powerful Medical
Na Ivanovi Štefancovi oceňujem jeho otvorenosť, úprimnosť, silu, rozum a osobnú integritu, s ktorými háji a reprezentuje záujmy Slovenskej republiky. V jeho konaní vidím kompetenciu, profesionalitu a jasný cieľ dotiahnuť všetko započaté.
Tomáš Kriššák, nositeľ Ceny európskeho občana
Ďakujem za to, čo robíte pre kresťanské hodnoty. Brusel, 17.11.2014
Anton Srholec, slovenský rímskokatolícky kňaz a selezián
Ivana Štefanca stretávam nielen pri košických maratónoch, ale spoznal som ho aj pri Charitatívnom behu z Košíc do Štrasburgu a aj priamo v Európskom parlamente. Želám mu, aby aj naďalej úspešne zastupoval Slovensko na európskej pôde.
Peter Polák, bežecká legenda, ktorá zabehla 47 košických maratónov
Ivan Štefanec je výborným lídrom slovenskej delegácie, na ktorého sa dá spoľahnúť a ktorého práca a jednoznačné zásadové postoje v dôležitých momentoch pomohli Slovensku i Európe. Veľmi oceňujem tiež jeho aktivity ako prezidenta SME Europe pre zlepšenie situácie malých firiem. Verím, že budeme spolupracovať aj v ďalších rokoch pre zlepšenie života ľudí v EÚ.
Manfred Weber, europoslanec, predseda EPP Group
Ivan Štefanec je kolega, se kterým si víc než rozumíme. Společně sme vařili, organizovali svatou česko-slovenskou mši v katedrále ve Štrasburgu, či odevzdávali kříž předsedovi Evroparlamentu. Věřím, že se s Ivanem budeme potkávať v Evroparlamentu i nadále, abychom vymysleli spoustu dalších skvělých akcí!
Michaela Šojdrová, europoslankyňa
Česi a Slováci jsou si v Evroparlamentu nejbližší. To platí i pro vedoucí delegací. S Ivanem Štefancem jsme našli velmi brzy společnou řeč nejen proto, že jsme ekonomové. Je skvělé, když si mužeme navzájem poradit a pomáhat si. Fandím mu i ve volbách!
Luděk Niedermayer, europoslanec
Ivan Štefanec reprezentuje na európskej úrovni Slovensko a KDH najlepším spôsobom a je zárukou presadzovania našich pozícií. Má veľkú zásluhu na zavedení nových pravidiel pre automobily, pokroku v boji proti dvojakej kvalite výrobkov, zlepšovaní postavenia malých podnikateľov i ochrane práv malých farmárov ako prezident SME Europe, najdôležitejšej organizácie pre malých podnikateľov v Europarlamente. Jeho bohaté manažérske i politické skúsenosti sú skvelým predpokladom pre rast kresťanskej demokracie v Európe i na Slovensku.
Alojz Hlina, podnikateľ a poslanec NR SR
Ivana Štefanca som spoznal ešte za jeho pôsobenia prezidenta Podnikateľskej aliancie Slovenska a pred vstupom do EÚ bol mojim súperom o pozíciu eurokomisára. Som rád, že prijal moju ponuku vstupu do KDH a posilnil naše pozície na európskej i slovenskej scéne. V súčasnosti okrem iného rozvíjame Nadáciu Antona Tunegu, Púčika a Tesára. Teším sa na každú ďalšiu spoluprácu v prospech kresťanskej demokracie.
Ján Figeľ, Bývalý eurokomisár pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež
Pána Štefanca som spoznal už v období, keď úspešne viedol slovenskú pobočku veľkej nadnárodnej firmy. Neskôr sme sa stretávali v období, keď vstúpil do priaznivého obdobia slovenskej politiky, kde potvrdzoval a naďalej potvrdzuje svoje manažerské, diplomatické a hlavne ľudské kvality.
Ján Filc, bývalý hokejový brankár

Stretnite sa so mnou

Zobraziť všetky akcie
Momentálne nie sú plánované žiadne akcie