Stáže

    Chceš stážovať v európskom parlamente?

    Stáž v Európskom parlamente
    Stáž v kancelárii poslanca Európskeho parlamentu je výbornou príležitosťou pre študentov a absolventov vysokých škôl, ktorí majú záujem o európsku politiku a chcú spoznať fungovanie európskych inštitúcií. Stážista sa zúčastňuje na zasadaniach orgánov Európskeho parlamentu, pripravuje podklady a rešerše vykonáva ďalšie drobné pomocné práce v kancelárii. Trvanie stáže je spravidla jeden mesiac a je honorovaná z prostriedkov Európskeho parlamentu. Nevyhnutným predpokladom pre prijatie je znalosť anglického jazyka a znalosť ďalších oficiálnych jazykov Európskej únie je výhodou.