Nežná revolúcia spred tridsiatich rokov priniesla do našich životov množstvo zmien. Okrem znovunastolenia demokratického systému považujem za najdôležitejšie obnovenie náboženskej slobody a vytvorenie podmienok pre integráciu Slovenska do vyspelej Európy, od ktorej nás štyri desaťročia oddeľovala umelá a pre mnohých fyzicky neprekonateľná bariéra Železnej opony. Preto je November 1989 bezpochyby významný nielen v kontexte nášho bývalého spoločného štátu, ale aj celej Európy a považoval som za potrebné si ho pripomenúť i na pôde Európskeho parlamentu. 

Po minuloročnej, veľmi úspešnej, sérii podujatí, ktorými sme si uctili sté výročie vzniku Československa, sme sa zamýšľali, ako si podobným spôsobom spomenúť aj na Nežnú revolúciu. Opäť zafungovala perfektná spolupráca, ktorú majú slovenská a česká delegácia v rámci Európskej ľudovej strany a naši českí kolegovia sa podujali nám s prípravou pomôcť. Osobitne sa chcem v tomto smere poďakovať mojim kolegom z Európskej ľudovej strany Michaele Šojdrovej z KDU-ČSL a Luďkovi Niedermayerovi z TOP 09 a členom ich tímov, bez ktorých by sa to určite nepodarilo. 

Oslavy sme zahájili v pondelok 25. novembra na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu, kde sme presadili osobitný bod ako pripomienku Nežnej revolúcie. Treba dodať, že nie každej historickej udalosti je venovaná takáto pozornosť. V rámci rozpravy vystúpila eurokomisárka Viera Jourová a zástupcovia väčšiny politických frakcií. Ja som v mojom vystúpení zdôraznil, že nesmieme zabúdať na obete komunistického režimu a to aj z radov kňazov rehoľníkov a že tento režim bol od začiatku založený na zločineckej ideológii.
V utorok sme pokračovali hlavnou časťou osláv, ktoré začali otvorením výstavy o páde železnej opony a konferenciou o náboženskej slobode včera a dnes. Mala skutočne kvalitných rečníkov, vrátane prvej viceprezidentky Európskej komisie Mairead McGuinessovej, podpredsedu EPP Jana Olbrychta, či generálneho sekretára Komisie biskupských konferencií v Európskej únii Manuel Enrique Barrios Prieta. Diskusie sa zúčastnili aj viacerí europoslanci z krajín V4 a duchovní, ktorí priniesli cenné svedectvá porovnávajúce život Cirkvi pred rokom 1989, počas zmien a dnes. Som rád, že som mohol otca Ivana Ružičku, sestru Miriam Latákovú OSU a pána Jána Heribana z Rádia Lumen pozvať do Štrasburgu cez program Meet My MEP. Hlavnými posolstvami konferencie bolo postavenie veriacich ako jedinej skutočnej opozície za totality, ich úlohy v nenásilnom prechode ku demokracii a najmä nezastupiteľného postavenia kresťanskej viery pri budúcnosti Európy.
O konferenciu bol veľký záujem z radov poslancov a zamestnancov parlamentu a tiež návštevníkov.