Ako minúť peniaze, ktoré k nám posiela EÚ z plánu obnovy? Najväčšia mimovládna digitálna organizácia pripravila návod a konkrétne projekty. Na dnešnej online tlačovej besede /4.11.2020, pozn.red/ o tom referovali poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec a prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Mário Lelovský.

Zároveň informovali, že Ivan Štefanec sa stal digitálnym ambasádorom slovenskej IT komunity v Bruseli – zasadí sa nielen o intenzívnejšie presadzovanie digitálnych tém, ktoré sú pre Slovensko kľúčové, ale zároveň bude prinášať pravidelné informácie o všetkom dôležitom, čo sa v Bruseli ohľadom digitalizácie bude diať.

„Teším sa na spoluprácu so slovenskou IT komunitou a najmä s ITAS pri presadzovaní všetkých digitálnych tém v prospech občanov Slovenska. Chcem sa sústrediť na pomoc pri rozvoji digitálnej infraštruktúry, digitálnej transformácie malých a stredných podnikov a rozvoju digitálnych zručností. Slovensko potrebuje pre svoj rast zásadnú digitálnu transformáciu, aby sme už viac neboli iba montážnou dielňou, ale stali sa inovatívnou a modernou krajinou,“ uviedol I. Štefanec.

Aktuálnou témou je príprava slovenského reformného plánu obnovy, ktorý musí slovenská vláda predložiť Európskej komisii. Zabezpečí si tak prístup k zdrojom, ktoré EÚ vyčlenila na boj s následkami pandémie. Plán obnovy predstavuje veľkú príležitosť na to, aby sa naša krajina pohla zásadným spôsobom vpred.

To sa však podarí jedine v prípade, ak bude pripravený včas, prerokovaný s expertmi a verejne odkomunikovaný. „V opačnom prípade nám hrozí, že ponúkané prostriedky nedokážeme využiť naplno,“ povedal prvý viceprezident ITAS Mário Lelovský. Najväčšia mimovládna európska digitálna organizácia DIGITALEUROPE pripravila strategický materiál How to spend it: A digital investment plan for Europe (Ako to minúť: Digitálny investičný plán pre Európu), ktorý obsahuje návod a konkrétne príklady toho, ako sa dajú tieto reformné peniaze efektívne a zmysluplne využiť.Viac..  Rozpočet EÚ: 1,8 bilióna eur pomôže vybudovať zelenšiu, digitálnejšiu a odolnejšiu Európu

„Podľa Európskej komisie musí byť 20 % z týchto prostriedkov použitých na digitalizáciu. Pevne verím, že naša vláda si túto podmienku uvedomuje a prekonzultuje svoje reformné plány s expertmi. Všetci v EÚ teraz musíme ťahať za jeden povraz, ináč môžeme stratiť veľkú šancu vyjsť z tejto krízy silnejší a digitálnejší,“ dodal M. Lelovský.

Predstavitelia DIGITALEUROPE a ITAS zároveň predstaviteľom vlády adresovali otvorený list, v ktorom definovali 10 investičných oblasti spadajúcich pod 5 prioritných zámerov v oblasti digitalizácie:

Digitálne vzdelávanie, zručnosti a inklúzia

1. Európsky program pre zlepšovanie a zvyšovanie digitálnych zručností
2. Prechod škôl do digitálnej doby
3. Využitie umelej inteligencie na predpovedanie pracovných miest budúcnosti
Digitálna zdravotná starostlivosť
4. Modernizácia a zabezpečenie zdravotníckych systémov EÚ
5. Zužitkovanie zdravotníckych dát na zlepšenie starostlivosti o pacientov a urýchlenie medicínskeho výskumu
Digitalizácia malých a stredných podnikov a ich rast
6. Naštartovanie hospodárskeho rastu malých a stredných podnikov, cezhraničný obchod prostredníctvom celoeurópskeho elektronického portálu
7. Otvorené verejné dáta na posilnenie rastu inovatívnych firiem
Digitálna transformácia, inovácie a Zelená dohoda
8. Digitálna “Vlna renovácií” a modernizácia sektora výstavby
Konektivita a infraštruktúra
9. Preklenutie rozdielov medzi mestskými a vidieckymi oblasťami
10. Naštartovanie rastu tradičných hospodárskych sektorov vďaka 5G konektivite

ODKAZ NA DISKUSIU: