V Európskom parlamente bola výbormi pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) a pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) oficiálne schválená konečná podoba aktu o umelej inteligencii. Podľa europoslanca a vedúceho slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivana Štefanca (KDH), pôsobiaceho vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, ak bude súčasné znenie schválené aj v pléne Európskeho parlamentu v apríli tohto roka, bude následné prijaté aj Radou EÚ.

„Ide o ďalší dôležitý krok smerom ku konečnému prijatiu legislatívy, ktorá predstavuje vôbec prvé pravidlá pre umelú inteligenciu na svete. Jej úlohou je nielen zabezpečiť inovácie zodpovednou cestou, ale predovšetkým ochrániť občanov Európskej únie. Verím, že sa touto legislatívou inšpirujú aj ostatné krajiny,“ povedal digitálny ambasádor Ligy pre digitálny rast Ivan Štefanec.