Pravoslávny patriarcha konajte! Ďalšie terorizovanie ukrajinského civilného obyvateľstva je neprípustné. Kresťania musia konať.

Desivé momenty bombardovania pôrodnice v Mariupole, najnovší útok na
psychiatrickú nemocnicu v Charkovskej oblasti, či ostreľovanie jadrového
výskumného zariadenia sa začínajú podobať viac na akcie teroru voči
civilnému obyvateľstvu, ako na vedenie štandardného vojenského útoku.
Vojna na Ukrajine už presiahla rozmer ruskej invázie s geopolitickými
záujmami a mení sa pred našimi očami na humanitárnu katastrofu.
Ukrajinský minister obrany informoval, že ruské jednotky doteraz zabili
viac ukrajinských civilistov ako vojakov. Ukrajina začína hovoriť už aj
o jadrovom terorizme, ktorý by sa dotkol priamo na životoch a zdraví nie
len nešťastných Ukrajincov, a samozrejme aj obyčajných Rusov, ale priamo
aj nás Slovákov a ďalších Európanov. Nehovoriac o tom, že vojnový
zločinec Vladimir Putin sa nám už skôr vyhrážal použitím jadrových
zbraní. Kresťania na vysokých politických, spoločenských, aj cirkevných
postoch už nemôžu ďalej mlčať. Vzorom nám môže byť Svätý Otec František,
ktorý už viackrát vyzval ruských predstaviteľov k ukončeniu vojny. A nie
len on. Dobrým príkladom je aj pravoslávny ekumenický patriarcha
Bartolomej I. Ten však nie je hlavou ruskej pravoslávnej cirkvi. Dovolím
si zacitovať Tomáša Halíka: „Ak si si myslel, že Tvoje kresťanstvo
spočíva v tom, že máš viesť celkom slušný život a v nedeľu chodiť do
kostola, tak vedz, že v tejto dobe to už nestačí.“

Rozhodol som sa vyzvať najvyššieho predstaviteľa ruskej pravoslávnej
cirkvi, Kirilla, patriarchu Moskvy a celej Rusi, na angažovanie sa v
zastavení vojny a odsúdenie útoku ruských vojsk. K tejto mojej
iniciatíve sa pridali aj ďalší poslanci Európskeho parlamentu z rôznych
členských štátov EÚ.
Musíme apelovať na všetkých kresťanov, aby boli jednotní a prispeli k
mieru. Viera nie je o násilí. Rozdielne názory sa majú riešiť
diplomatickou a mierovou cestou.

Nižšie uvádzam preklad celého znenia listu, ktorý bol patriarchovi
Kirillovi odoslaný v ruštine a angličtine, aj s menami ďalších
podpísaných europoslancov:


Vaša Eminencia, patriarcha Kirill,
ako demokraticky volení zástupcovia občanov Európskej únie sa na Vás
obraciame s urgentnou žiadosťou o zaangažovanie sa v snahe pre
zastavenie vojny na Ukrajine.
Sme presvedčení, že Vaše posolstvo k jednote cirkvi, po ktorej ste
volali vo svojej kázni v nedeľu 27. februára, nie je možné dosiahnuť
vojenským ťažením, ani násilným pričleňovaním území. Viera a náboženské
presvedčenie patria medzi základné ľudské práva a musia byť založené na
osobnej slobode. Výsledkom súčasného vojenského ťaženia je nielen
potláčanie slobody, ale aj množstvo mŕtvych ľudí a ľudských tragédií.
Milióny matiek s deťmi opustili svoje domovy v strachu pred
bombardovaním a násilím a hrozí humanitárna katastrofa. Vojenské ťaženie
je zároveň sprevádzané obrovským množstvom dezinformácií, ktoré majú za
následok prehlbovanie rozdielov medzi krajinami.
Veríme, že tak ako nám nie je ľahostajná súčasná situácia, nie ste ku
nej ľahostajný ani Vy ako kresťan, ktorému bola daná od Boha
zodpovednosť za spásu toľkých duší. Apelujeme preto na Vás, aby ste
odsúdili vojenský útok Ruských vojsk na suverénnu krajinu a
bratovražedné krviprelievanie a prispeli tak k upokojeniu situácie,
rovnako ako tak urobil patriarcha Bartolomej I, či pápež František.

S úctivým pozdravom
poslanci Európskeho parlamentu,

Ivan ŠTEFANEC
Marian-Jean MARINESCU
Peter VAN DALEN
Pernille WEISS
Juozas OLEKAS
Bart GROOTHUIS
Aušra MALDEIKIENE
Ljudmila NOVAK
Lukasz KOHUT
Peter POLLÁK
Lars Patrick BERG
Maria GRAPINI
Gianna GANCIA
Romana TOMC
Željana ZOVKO
Bernard GUETTA
Liudas MAZYLIS
Franc BOGOVIC
Krzysztof HETMAN