Výbor Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku potvrdil novú reformovanú smernicu Európskej únie o energii z obnoviteľných zdrojov. Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) hovorí, že sa tak podstatne urýchlia procesy schvaľovania a udeľovania povolení pre zariadenia na výrobu obnoviteľnej energie.

„Vďaka tejto smernici sa urýchli povoľovacie konanie na výstavbu tepelných, vodných a solárnych čerpadiel, či zariadení produkujúcich energiu z vetra, či biomasy. Okrem iného, smernica otvára cestu aj pre rýchlejší nábeh vodíka a jeho uplatnenie sa na trhu. Zároveň sa navýši pôvodne očakávaný podiel obnoviteľných zdrojov v celkovom energetickom mixe,“ vyjadril sa europoslanec.