Európsky parlament smeruje k zmene smernice o obnoviteľných zdrojoch energie. Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) hovorí, že je potrebné urýchliť povoľovacie konania na výstavbu solárnych, vodných a tepelných čerpadiel, či zariadení pre výrobu veternej energie a tiež biomasy.   

“Napriek tomu, že Slovensko vie byť vďaka jadrovej energii jedným z lídrov Európskej únie pri dosahovaní klimatických cieľov, je potrebné, aby sa celá Európska únia približovala čo najrýchlejšie k obnoviteľným zdrojom energií, a to nie len kvôli nízkouhlíkovej stratégii, ale aj z dôvodov energetickej bezpečnosti. Odstránenie zbytočnej byrokracie je vždy tou najlacnejšou cestou.” 

Ivan Štefanec