Ivan Štefanec, europoslanec (KDH). PHOTO: archív I. Štefanca

Európsky parlament žiada vytvorenie európskej cyklistickej stratégie. Vďaka tomu by bola cyklistika uznaná ako plnohodnotný spôsob dopravy. Vedúcu úlohu v rozvoji cyklistickej infraštruktúry hrajú v súčasnosti mestá. Podľa europoslanca a vedúceho slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivana Štefanca (KDH) chce europarlament v Európe do roku 2030 zdvojnásobiť počet najazdených kilometrov na bicykli. Pripomína, že v súčasnosti sa vo výrobe bicyklov angažuje približne 1000 malých a stredných podnikov.

“Kvalitná cyklodoprava si vyžaduje riešenia v oblasti bezpečnosti, infraštruktúry, aj zamestnanosti. Máme obrovské rezervy týkajúce sa prevencie krádeží bicyklov, či vyhradených cyklistických pruhov. Chceme, aby sa s cyklodopravou muselo počítať pri akomkoľvek plánovacom procese vo verejnom záujme.” 

Ivan Štefanec