Official visit by Roberta METSOLA, EP President to Bratislava (Slovakia) – Meeting with Ivan STEFANEC

Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín prijal tesnou väčšinou správu zameranú na zlepšovanie kvality ovzdušia v Európskej únii. Podľa europoslanca a vedúceho  slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivana Štefanca (KDH) chceme všetci čistejší vzduch a čo najnižšie emisie v ovzduší, rozdiel je však v prístupe ako to dosiahnuť bez toho, aby negatíva predčili pozitíva. 

„Chceme čistejšie ovzdušie, nie však neprimeraný zákaz vjazdu áut do centier miest. Chceme stimuly motivujúce k zlepšovaniu kvality životného prostredia, nie zatváranie škôlok. Nemôžeme ďalej zatvárať oči pred obrovským znečisťovaním životného prostredia v tretích krajinách a zároveň našich bežných občanov neprimerane obmedzovať. Za pozitívum správy možno označiť zvýšenie počtu odberných miest, ktoré majú mapovať kvalitu ovzdušia. Občania majú právo na prístup k aktualizovaným, verejným a zrozumiteľným informáciám o znečistení vzduchu vo svojom okolí, aby sa mohli včas chrániť,“ vyjadril sa europoslanec.