Európsky parlament aktualizuje súčasné pravidlá jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA). Ide o nariadenie, ktoré Európska komisia navrhla v októbri 2022. Podľa europoslanca a vedúceho slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivana Štefanca (KDH) nové pravidlá zabezpečia, aby sa prevedené finančné prostriedky okamžite dostali na bankové účty.

„Táto zmena bude prospešná nielen pre občanov, ale výdatne pomôže aj malým a stredným podnikateľom. Po zavŕšení legislatívneho procesu už viac nebudú musieť čakať na svoje peniaze. Okrem toho sa zvýši aj bezpečnosť prevodov. Prístup k službám okamžitého prevodu peňazí bude pri tom za štandardné prevodné ceny,“ povedal Ivan Štefanec, prezident organizácie SME Europe, ktorá sa venuje podpore malých a stredných podnikateľov v Európskej únii.