Poslanci Európskeho parlamentu chcú zaviesť jednotný štandard pravidiel pre batožiny leteckých spoločností, ktoré prevádzkujú vnútroúnijné lety alebo ich lietadlá pristávajú v členských štátoch Európskej únie. Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) v tom vidí ďalší posun uľahčovania života obyvateľom Európskej únie, podobne ako tomu bolo pri zavádzaní jednotných nabíjačiek elektronických zariadení.

„Vyzvali sme Európsku komisiu, aby pripravila návrh, ktorý zjednotí maximálne rozmery príručnej batožiny pre všetky letecké spoločnosti, tak aby si ich viac cestujúci nemuseli špeciálne študovať a prispôsobovať sa každej jednej leteckej spoločnosti, ktorou práve letia. Taktiež chceme jednotný spôsob zaúčtovania podpalubnej batožiny do ceny letenky, čo sprehľadní občanom Európskej únie reálnu konečnú cenu pri výbere leteckej spoločnosti,“ povedal Ivan Štefanec, člen Výboru Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa.