Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu

v spolupráci s

Hanns Seidel Stiftung

pozýva všetkých žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl a študentov stredoškolákov zapojiť sa do esejistickej súťaže na tému

„Budúcnosť Európy mojimi očami“

Tento rok si pripomenieme 72. výročie od momentu, kedy francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman predstavil plán hlbšej spolupráce medzi večnými rivalmi, Nemeckom a Francúzskom. Európsky lídri tak po stáročiach vojen vymenili rinčanie zbraní za rokovací stôl. Vďaka tejto myšlienke zabezpečuje projekt Európskej únie už viac ako pol storočia členským štátom výnimočný hospodársky a spoločenský rast a rozvoj. No hlavným prínosom spoločného projektu je viac ako 70 rokov mieru.

V súčasnosti je však mier a prosperita ohrozená viac, ako kedykoľvek predtým. Napíšte esej, v rozsahu max 2 A4 na tému, ku akým krokom by mali pristúpiť jednotlivé krajiny EÚ, európske inštitúcie, alebo Vy sami, aby európsky projekt úspešne zvládol bezpečnostné, či ekonomické výzvy dnešnej doby a úspešne plnil aj naďalej svoju základnú úlohu pre jej obyvateľov a bol prínosom.

Svoje eseje posielajte prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 1. mája 2022 (termín predĺžený).

Eseje vyhodnotí odborná komisia v zložení:

Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu

Katarína Korduliaková Kissová, riaditeľka kancelárie Nadácie Hannsa Seidela v Bratislave

Róbert Sermek, vedúci Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu

Členovia predsedníctva komisie:

Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu

Dr. Markus Ehm, riaditeľ regionálneho projektu stredná Európa, Nadácia Hannsa Seidela.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže spojené s diskusiou prebehne na deň Európy, v pondelok 9. mája 2022 v priestoroch Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu, Palisády 29, v Bratislave.

Prvé tri miesta získajú zaujímavé ocenenie:

  • nový Apple iPad
  • návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu pre 2 osoby

2-týždňová stáž v kancelárii Hanns Seidel Stiftung v Bratislave, alebo vecná cena

Prihlasovací formulár: https://bit.ly/3LuSpou

V prípade ak ide o súťažiaceho, ktorý nedovŕšil 15 rokov, prosíme priložiť nasledovný formulár.

Súťaž sa riadi pravidlami, ktoré nájdete v štatúte súťaže nižšie.

Tešíme sa na vaše námety!

Ivan Štefanec

Váš europoslanec