Poslanci Európskeho parlamentu vyzývajú Európsku komisiu riešiť existujúce právne medzery a zaviesť nové právne predpisy proti škodlivému návykovému dizajnu. Podľa europoslanca a vedúceho slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivana Štefanca (KDH), pôsobiaceho vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, návykový dizajn zneužíva zraniteľnosť ľudí na upútanie pozornosti a speňažuje ich údaje. Podľa europoslanca v niektorých prípadoch dochádza aj k ujme na duševnom zdraví, kde sú ohrozenou skupinou predovšetkým deti a neplnoleté osoby.

„Digitálna doba so sebou prináša aj nové riziká. Ako Digitálny ambasádor Ligy pre digitálny rast si uvedomujem dôležitosť sfunkčnenia právnych predpisov proti návykovému dizajnu a jeho škodlivých prvkov, akými sú nikdy nekončiace skrolovanie, bombardovanie neustále novými oznámeniami, či nevyžiadané predvolené automatické prehrávanie videí. Špeciálne potrebujeme ochrániť deti,“ povedal europoslanec Ivan Štefanec.