Klimatické ciele

Tie Európska komisia sa bude snažiť o zníženie produkcie skleníkových plynov až o 90 percent do roku 2040 v porovnaní s referenčným rokom 1990. Čo to znamená pre jednotlivé odvetvia ekonomiky?

Súvisí to s farmármi aj s každým odvetvím ekonomiky. Budeme používať inú energiu, budeme mať viac obnoviteľných zdrojov, budeme používať aj jadrovú energiu. To je, treba povedať, aj také malé slovenské víťazstvo, lebo dlho sme presadzovali, aby aj atómová energia ako druh bezemisnej energie bola akceptovaná pre ten základný spoločný cieľ, aby sme do roku 2050 vybudovali uhlíkovo neutrálnu ekonomiku. Ten cieľ, ktorý bol konkretizovaný tento týždeň –  zníženie o 90 percent do roku 2040 – znamená, že musíme pokračovať v tomto trende.

Minulý rok sme znížili emisie o 2,5 percenta, ale pritom európska ekonomika rástla o 3,5 percenta. To znamená, že postupne sa nám to darí napĺňať, ale musíme stále dať priestor inováciám a novým technológiám. To bude vplývať aj na jednotlivé odvetvia ekonomiky. Bude sa meniť automobilový priemysel aj to poľnohospodárstvo, energetika, stavebníctvo. Od roku 2030 budeme mať na nových budovách povinne fotovoltaické panely. Znamená to vplyv na každé odvetvie, ktoré sa bude meniť. Každý musí nejakým spôsobom prispieť k tomuto cieľu.

Spaľovacie motory

V tejto súvislosti sa spomínajú aj spaľovacie motory, tie by mali ubudnúť. Bude platiť zákaz spaľovacích motorov v roku 2035? Posledné informácie naznačujú pokrok vo vývoji syntetických palív – bude to mať vplyv?

Áno, rieši sa táto alternatíva. Toto bolo veľmi diskutované v europarlamente, je to široká spoločenská téma. Zatiaľ stále platí zákaz do roku 2035. osobne som tento zákaz nepodporil, lebo si myslím, že je dôležité používať technologickú neutralitu, aby nielen elektroautá, ale aj vodíkové autá aj spaľovacie motory mohli prispieť k tomu cieľu znižovania emisií. Presne syntetické palivá sú tým spôsobom, ako využiť aj spaľovacie motory, ako mať bezemisnú technológiu pri spaľovacích motoroch.

Momentálne je vývoj veľmi povzbudzujúci. V Španielsku sa už na troch čerpacích staniciach dá načapovať bezemisný benzín za pomerne zaujímavú cenu – 1,80 eur za liter. Do konca roka chcú Španieli postaviť 600 takýchto staníc. Cieľom je takisto používať bezemisnú naftu za veľmi porovnateľné ceny ako fosílna nafta. Toto je presne to, čo očakávame. Budeme svedkom nových nápadov a technológií, ktoré budú prínosom aj pre spaľovacie motory. Tak ako to bolo prijaté, v roku 2026 bude takzvaná revízia – pozrieme sa na to, či naozaj v roku 2035 vyradiť spaľovacie motory alebo nie. Osobne si myslím, že dôjde k prehodnoteniu toho pomerne agresívneho cieľa, lebo aj tie syntetické palivá môžu prispieť k znižovaniu emisií.

Protesty farmárov

Tie protesty farmárov pred europarlamentom boli naozaj výrazné, dostali ste sa do práce? 

Dostal som sa do práce. Ale treba povedať, že bolo to pomerne masívne – aj minulý týždeň v Bruseli, aj tento týždeň v Štrasburgu. Poľnohospodári so svojimi traktormi a inými poľnohospodárskymi strojmi boli pomerne agresívni. Treba povedať, že ja na jednej strane rozumiem ich požiadavkám, ale na druhej strane odsudzujem ten spôsob nátlaku, ktorý bol často veľmi agresívny – ničenie verejného priestoru, sôch. Bolo to úplne iné napríklad v porovnaní s protestami na Slovensku, ktoré sú veľmi kultivované a slušné. Ale čo sa týka obsahu toho, čo farmári žiadajú, tak mám pre nich pochopenie. Do istej miery majú pravdu, pretože im sa zvyšujú náklady, ale ich výkupné ceny zostávajú rovnaké. Nie je to ako v inom odvetví poľnohospodárstva a som presvedčený, že by sme mali vyhovieť ich požiadavkám.

Koniec koncov aj to, čo Európska komisia naznačila s tými cieľmi – 90 percento do roku 2040, tak tam sa mierne farmárom ustupuje. Musia sa aj oni zmeniť, ale napríklad ten ústupok je z môjho pohľadu pomerne racionálny v tom, že by sa nemala zmeniť poľnohospodárska pôda – ten rozsah, tie výmery poľnohospodárskej pôdy. To sa v niektorej legislatíve upravovalo, že rozsah pôdy budú musieť znížiť. To by určite nebolo dobré, pretože to by viedlo k zníženiu ďalších cien aj pre obyvateľov. S farmármi budeme ďalej rokovať a budeme pripravovať také zmeny, aby boli aj oni spokojní.