Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa schválil dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou, v ktorej sa snaží zabezpečiť spravodlivú súťaž medzi online platformami ponúkajúcimi dovolenkové prenájmy. Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH), ktorý je zároveň členom tohto výboru hovorí o dôležitosti férovej súťaže, ktorú by mal na jej konci pocítiť aj samotný spotrebiteľ.

„Transparentné údaje a spravodlivá hospodárska súťaž sú v záujme nielen malých a stredných podnikateľov, ale aj v záujme osôb ponúkajúcich dovolenkové prenájmy a tiež bežných spotrebiteľov, v tomto prípade dovolenkárov, cestovateľov, či iných osôb krátkodobo sa zdržiavajúcich mimo svojho oficiálneho bydliska.  Nastoľujeme rovnaké podmienky pre komerčné aj nekomerčné online prenájmy,“ povedal člen Výboru Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Ivan Štefanec.