Ivan Štefanec, europoslanec /KDH, EPP/. PHOTO: FB IŠ.

Celý svet si už tradične 27. septembra pripomína Svetový deň cestovného ruchu. Tento dátum bol vybraný s odkazom na deň, keď prijala svoje stanovy Svetová organizácia cestovného ruchu v roku 1970, ktorá sa neskôr stala špecializovanou agentúrou OSN. Dátum symbolizuje aj koniec hlavnej turistickej sezóny na severnej pologuli a začiatok novej sezóny na južnej pologuli. 

Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) pri tejto príležitosti zdôraznil potrebu naďalej podporovať sektor cestovného ruchu po koronakríze a byť pripravený na účinnú pomoc poskytovateľom ubytovania a gastropriemyslu v prípade podobných scenárov. 

“Ako prezident organizácie SME Europe, ktorá je silným hlasom malých a stredných podnikateľov v europarlamente a zároveň ako člen Výboru Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa si uvedomujem dôležitosť rozvoja cestovného ruchu hlavne v krajinách ako je Slovensko. Tento sektor bol počas koronakrízy jedným z najviac skúšaných. Cestovný ruch nie je len o rekreácii, ale plní aj nenahraditeľnú úlohu pri znižovaní chudoby a nezamestnanosti, medzinárodnej spolupráci, posilňovaní mierového spolunažívania, či ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva,” vyjadril sa europoslanec.