Najmenej jedno z piatich detí sa v detstve stalo obeťou určitej formy sexuálneho násilia. Len v minulom roku sa každé tretie dieťa stretlo v online priestore so žiadosťou so sexuálnym podtextom. Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec hovorí, že napriek tomu, že sexuálne zneužívanie detí je v celej EÚ trestným činom, ešte stále nedokáže poskytnúť dostatočnú ochranu detí pred tým, aby sa stali obeťami sexuálneho vykorisťovania.

„Súčasný návrh posilňuje ochranu detských obetí cez posilnenie právomoci súdov pri odhaľovaní trestnej činnosti. Ochrana súkromia zároveň musí ostať pre nás prioritou. Najväčšie kontroverzie v návrhu z dielne Výboru pre vnútorný trh predstavuje zavedenie možnosti na vydanie súdneho príkazu pre platformy ako sú WhatsApp a Gmail pre sprístupnenie dát užívateľov v prípade podozrenia na prechovávanie nezákonného obsahu právo. Hlavný dôraz sa kladie na prevenciu. V rámci správy sa tiež posilňuje systém overenia veku užívateľa, či postavenie liniek detskej pomoci. Národné štáty správa povzbudzuje k proaktívnemu využívaniu dobrovoľných opatrení a nástrojov v boji proti sexuálnym predátorom,“ hovorí europoslanec.