Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) vyzdvihol dôležitú úlohu mikropodnikov počas diskusie organizovanej českým europoslancom Ondřejom Kovaříkom na pôde Európskeho parlamentu. Za mikropodniky sú obvykle považované firmy s počtom zamestnancov menším než desať.   

„Mikropodniky vytvárajú zdravé konkurenčné prostredie, suplujú predaj tovarov a služieb, ktoré väčšie podniky nie sú ochotné ponúkať a vytvárajú výnimočné pracovné miesta. Podpora rodinného  podnikania začína podporou mikropodnikov. Úspešnú Európu vytvárajú prosperujúce mikro, malé a stredné podniky,“ vyjadril sa europoslanec.