Chráňme spoločne olympijské hry pred ruskou vojnovou propagandou: podporme povinné protivojnové vyhlásenie pre ruských a bieloruských športovcov, ktorí sa chcú zapojiť do hier individuálne a pod neutrálnou vlajkou

Adresované: Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV) a národným olympijským výborom

My, znepokojení občania a zástancovia etického športového správania, sa naliehavo obraciame na Medzinárodný olympijský výbor s výzvou, aby prijal rozhodné opatrenia týkajúce sa účasti športovcov z Ruska a Bieloruska na Olympijských hrách 2024 v Paríži, a to vzhľadom na nadchádzajúce 141. zasadnutie MOV, ktoré sa uskutoční 15. – 17. októbra v indickom Bombaji. 

Umožnenie účasti ruských a bieloruských športovcov na olympijských hrách bez akýchkoľvek etických opatrení by slúžilo len ako prostriedok na šírenie vojnovej propagandy z Kremľa. Ich účasť ako taká by podkopala olympijské hodnoty, základné princípy olympizmu stanovené v Olympijskej charte a znevážila by úspechy ostatných športovcov. 

Nemôžeme akceptovať účasť ruských a bieloruských športovcov a oslavovať ich športové úspechy, zatiaľ čo režimy ich krajín sú zodpovedné za viac ako 300 zabitých ukrajinských športovcov a trénerov a za mnohé ďalšie vojnové zločiny, vrátane deportácie tisícov ukrajinských detí do Ruska. 

Preto vás my, nižšie podpísaní, vyzývame, aby ste prijali tieto podmienky:

  • Účasť športovcov s pasmi Ruskej federácie alebo Bieloruska na Olympijských hrách 2024 v Paríži je možná len individuálne a pod neutrálnou vlajkou, bez uvedenia krajiny pôvodu, a pod podmienkou podpísania štatutárneho vyhlásenia, v ktorom športovec vyjadrí jednoznačný nesúhlas s agresiou voči Ukrajine

Naliehavo žiadame MOV, aby prijal tieto podmienky účasti pre nadchádzajúce olympijské hry v Paríži, pričom treba vziať na vedomie, že takéto rozhodnutie už prijalo niekoľko krajín a národných olympijských výborov. 

Sme presvedčení, že prijatie týchto krokov je nevyhnutné na dodržanie zásad Olympijskej charty a na podporu mieru a etického športového správania na svetovej scéne.

PODPORTE PETÍCIU AJ VY SVOJIM PODPISOM!