Európske inštitúcie momentálne rokujú o návrh aktu o digitálnych trhoch.

Rokovania musia brať do úvahy súčasné napäté vzťahy medzi EÚ a Ruskom a konečná verzia aktu by preto nemala oslabiť našu digitálnu odolnosť.

Rusko ani pred začiatkom súčasného konfliktu s EÚ v dôsledku anexie Krymu v roku 2014 nepreukazovalo žiadny rešpekt pre suverenitu krajín s iným názorom. Špeciálne teraz, vzhľadom na to, že možnosť reálneho konfliktu na východnej hranici EÚ eskaluje, je naša digitálna a kybernetická odolnosť najdôležitejšia.

Rusko nie je žiadnym nováčikom v používaní prostriedkov hybridnej vojny na narušenie fungovania západného sveta. Len pred niekoľkými týždňami Microsoft identifikoval dôkazy o deštruktívnej malvérovej operácii zameranej na viaceré organizácie na Ukrajine[1], pričom ukrajinské ministerstvo pre digitálny rozvoj pripísalo tieto kroky Rusku [2]. Toto je len malý príklad zo zoznamu nepriateľských akcií namierených proti Ukrajine, NATO alebo EÚ – Rusko narúša naše voľby, demokratické procesy a podkopáva dôveru vo vedu prostredníctvom rozsiahlych dezinformačných kampaní.

Európske inštitúcie momentálne diskutujú o návrh aktu o digitálnych trhoch, ktorého cieľom je nastaviť férové pravidlá pre hráčov na digitálnom trhu. Hoci je hlavný cieľ prospešný a opodstatnený, niektoré z navrhovaných prostriedkov by mohli poškodiť našu celkovú odolnosť voči digitálnej a kybernetickej bezpečnosti a ohroziť tých, ktorých majú chrániť. Poskytnutie väčšieho výberu používateľom by nemalo vydláždiť cestu pre aktérov so zlými úmyslami.

ANALÝZA ÚDAJOV ZOZBIERANÝCH Z VIACERÝCH SLUŽIEB – veľké platformy ako Google alebo Meta (tzv. strážcovia prístupu) majú vo svojich portfóliách rôzne druhy aplikácií a služieb. Každá z týchto služieb zhromažďuje obrovské množstvo údajov, ktoré sa analyzujú a používajú na zlepšenie bezpečnosti a zabránenie podvodným aktivitám. Okrem toho môžu strážcovia prístupu pospájaním údajov zo všetkých svojich aplikácií posilniť ochranný štít celého ekosystému. Tento jedinečný súbor údajov pomáha odstrániť zneužitie systému. Niektoré ustanovenia návrhu DMA by však presne toto strážcom prístupu zakázali robiť, čo by podkopalo našu spoločnú bezpečnosť.

OTVÁRANIE EKOSYSTÉMOV – ak spoločnosť získa príliš veľký podiel na trhu, môže byť správne v záujme voľného trhu prijať opatrenia a zabezpečiť, aby ostatné spoločnosti boli stále schopné férovo konkurovať. V tomto kontexte akt o digitálnych trhoch navrhuje nariadiť platformám, aby zdieľali niektoré zo svojich údajov a obchodných tajomstiev. Navyše, určité ustanovenia môžu mnohým subjektom, ktoré vystupujú ako tzv. „konkurenti“, poskytnúť priamy prístup k základnej technickej a prevádzkovej infraštruktúre (operačné systémy, softvérové nástroje, atď.). Neexistuje však žiadna záruka, že aktéri so zlými úmyslami nebudú predstierať, že sú „konkurentmi“, aby získali takýto prístup a nepoškodia práve tie nástroje, ktorých cieľom je ochraňovať digitálne služby a technológie pred zahraničnými hrozbami. Napríklad, spoločnosť Apple nepovoľuje sťahovanie aplikácií, ktoré neboli schválené v App Store a podobne spoločnosť Google odstraňuje zo svojho vyhľadávača odkazy, ktoré sa pokúšajú nainštalovať malvér.

Európska únia potrebuje budovať silné partnerstvá – len spoločným a jednotným prístupom môžeme odolať ruskému tlaku. Nemôžeme vytvoriť silnú digitálnu alianciu bez posilnenia transatlantickej spolupráce a spolupráce s technologickými spoločnosťami, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri identifikácii bezpečnostných hrozieb. Súčasný digitálny svet s modernými potrebami v oblasti bezpečnosti a obrany si vyžaduje celoplošné zapojenie.