Európska komisia navrhuje posilniť dlhodobý rozpočet Európskej únie, aby mohla v budúcnosti efektívnejšie čeliť naliehavým výzvam. Európska ľudová zároveň Komisiu vyzvala k novým priamym príjmom. Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) hovorí, že nové priame príjmy majú generovať ďalšie príjmy a podporovať spravodlivú hospodársku súťaž.

„Potrebujeme nové vlastné zdroje. V prípade, že by tomu tak nebolo, doplatia na to občania v podobe zníženého financovania programov Európskej únie. Nové príjmy majú podporovať hospodársku súťaž a tiež smerovať Európsku úniu k dosahovaniu stanovených priorít, akou je napríklad boj proti zmene klímy, rozumnou cestou,“ konštatuje europoslanec.