Ďalším úspešným absolventom nášho gymnázia je Ing. Ivan Štefanec, MBA, PhD. Ivan Štefanec je slovenský politik a manažér, bývalý poslanec NR SR a súčasný poslanec Európskeho parlamentu. Študoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave,neskôr si vzdelanie doplnil postgraduálnym štúdiom anglického jazyka na Univerzite Komenského v Bratislave .Po novembri 1989 ako jeden z prvých v bývalom Československu využil možnosť študovať v zahraničí a stal sa úspešným absolventom prvého MBA štúdia pre manažérov strednej a východnej Európy s diplomom z Rochester Institute of Technology, v New Yorku . Okrem mnohých iných renomovaných profesorov bol jedným z jeho pedagógov Douglass North, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu. Vedeckú ašpirantúru ukončil na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave.Veríme, že jeho spomienky budú pre Vás inšpiráciou. Za spracovanie videa ďakujeme Marekovi Vaňousovi