Európsky parlament prijal uznesenie o ústretovosti európskych politík voči malým a stredným podnikateľom. Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH), ktorý je zároveň prezidentom SME Europe, organizácie pre podporu malého a stredného podnikania, pripomenul, že ak sú malí a strední podnikatelia chrbtovou kosťou našej ekonomiky a tvoria 99 % všetkých európskych spoločností, už dávno mali byť v centre tvoriacich sa politík. Slovenský europoslanec bol hlavným vyjednávačom pre túto správu za Európsku ľudovú stranu, ktorá je najväčšou frakciou Európskeho parlamentu.

Štefanec oceňuje vyrokovanú revíziu smernice o oneskorených platbách, ktorá má ochraňovať podnikateľov aj pred bankrotmi. Zároveň však poukázal na fakt, že iba 17 % malých a stredných podnikov dokázalo doteraz úspešne integrovať digitálne technológie do svojho pracovného života. Europoslanec, ktorý bol prvým prezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska, navrhuje, okrem iného, aj odstrániť aspoň 25 % administratívnej záťaže, dokončiť jednotný trh, zjednodušiť cezhraničnú spoluprácu, zvýšiť účasť na verejnom obstarávaní a zlepšiť prístup ku kvalifikovanej pracovnej sile a procesom digitalizácie a taktiež podporiť účinný generačný prechod v rámci rodinných podnikov s minimalizáciou rizika.

„Vytvorenie vyváženého regulačného rámca zabezpečí konkurencieschopnosť malých a stredných podnikateľov v Európe. Nemôžeme si dovoliť, aby bol každý štvrtý firemný bankrot dôsledkom meškajúcich platieb. Európska konkurencieschopnosť zaostáva za ostatnými vyspelými ekonomikami. Európske MSP čelili značným výzvam a ťažkostiam v dôsledku pandémie COVID-19 a ruskej agresívnej vojny proti Ukrajine. Odbúravanie byrokracie a vytváranie kontaktných miest verejnej správy na ktorých podnikateľ vybaví všetko, spolu s lepšími podmienkami pre prístup ku kapitálu, či pracovnej sile, zatraktívnia podnikanie a urýchlia jeho rozvoj. V praxi to znamená postaranie sa o 100 miliónov pracovných miest a polovicu našej domácej produkcie. Z toho približne polovicu tvoria rodinné firmy na ktorých osude mi špeciálne záleží. Rodina je základným kameňom nielen nášho spoločenského života a nášho rozvoja, ale veľmi často aj miestom našej práce a rastu. Malí a strední podnikatelia sú pre európsku ekonomiku nenahraditeľní. Zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore hospodárskeho rastu, vytváraní pracovných miest a sociálnej súdržnosti,“ vyjadril sa europoslanec.