Európska ľudová strana chce presadiť, aby sa kyberšikanovanie stalo trestným činom vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Poslanecký klub najväčšej europarlamentnej frakcie sa stretol so zástupcami spoločností TikTok, Meta a Snapchat, kde diskutovali o lepšej ochrane detí v online prostredí. Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH), ktorý sa tejto problematike venuje dlhodobo, zdôraznil dôležitosť prevencie pri digitálnych hrozbách.

„Ideálnou ochranou detí v online prostredí je prevencia, ktorá zabráni dostať sa dieťaťu do kontaktu s agresívnym, či sexuálne ladeným správaním iných osôb. Páchatelia si musia byť vedomí, akým trestnoprávnym následkom čelia, vrátane odhalenia ich identity nielen v internetovom, ale aj v reálnom svete s dopadom na ich vlastné vzťahy s okolím. Taktiež je veľmi dôležité, aby sme už kyberšikanu začali brať naozaj vážne, a tak predchádzali mnohým problémom šikanovaných detí, ktoré vedia vyústiť až do fatálnych následkov,“ povedal Digitálny ambasádor Ligy pre digitálny rast Ivan Štefanec.