Pohrebný obrad kardinála Tomka v Košiciach. PHOTO: SITA/Viktor Zamborský

V Košiciach sa uskutočnil pohreb kardinála Tomka. Jeho ostatky budú uložené v krypte Dómu sv. Alžbety. Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) pri tejto príležitosti pripomenul, že kardinál Tomko, ktorý bol doteraz najvyššie postaveným Slovákom v cirkvi, nebol len významnou osobnosťou v cirkevnom meradle, ale aj reprezentantom Slovenska v diplomatickej rovine a ovplyvnil smerovanie našej krajiny, no aj iných krajín po celom svete. 

“Kardinál Tomko bol výnimočným človekom, ktorý otváral Slovákom cestu do Európy a Európu prinášal na Slovensko. Počas komunizmu bol nádejou pre Čechov a Slovákov. Po páde komunistického režimu dokázal ovplyvniť smerovanie slovenskej cirkvi a spoločnosti a tým zanechal nezmazateľnú stopu v histórii nového štátu,” vyjadril sa europoslanec.