Poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec vyhlasuje súťaž o najinšpiratívnejší malý, alebo stredný podnik (MSP) na Slovensku. Štefanec, ktorý je zároveň prezidentom združenia SME Europe so sídlom v Bruseli, chce takto upriamiť pozornosť na prínos a potreby malých podnikateľov pre zdravý hospodársky rast krajiny a zamestnanosť.

„Každý zodpovedný politik musí vedieť, že práve malí a strední podnikatelia sú najväčším bohatstvom jeho krajiny a nemýliť si ich s dojnou kravou. Je naopak potrebné vytvárať také podmienky, aby mohli slobodne rozvíjať svoje podnikanie v prostredí funkčného právneho štátu, dostatočného prístupu ku kapitálu a minimálnej byrokratickej záťaže,“ hovorí Štefanec, vedúci poslaneckého klubu v EĽS za KDH.

„Ako spravodajca som si so záujmom prečítal prvú hodnotiacu správu Komisie o stave plnenia cieľov Digitálnej dekády, no tá žiaľ nie je veľmi povzbudivá. Odhaduje, že do roku 2030 bude ešte stále len 66 percent MSP využívať cloudové riešenia a len 20% výhody umelej inteligencie. Výzvou bude aj dosiahnutie cieľa, aby 80% populácie disponovalo do roku 2030 digitálnymi zručnosťami. Správa totiž pracuje s odhadom na úrovni 59 percent. Vítam však navýšenie priamej finančnej podpory pre rozvoj digitalizácie o 200 miliónov eur, ktoré môžu využiť aj naše firmy. Ak chceme ostať konkurencieschopný voči USA alebo Číne, musíme pridať v podpore inovácií a urýchliť digitálnu transformáciu, a možno aj takouto aktivitou oceniť podnikateľov na Slovensku,“ reaguje na správu Štefanec.