Europoslanec Ivan Štefanec. PHOTO: © European Union-EP.

Do Európskeho parlamentu prichádza návrh revízie nariadení o stavebných výrobkoch. Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) hovorí, že ak sa nové pravidlá podarí správne nastaviť, bude možné stavebné výrobky efektívne predávať po celej Európskej únii.   

Ako prezident združenia SME Europe na podporu malých a stredných podnikateľov si uvedomujem, že pri stavebných výrobkoch je potrebné predovšetkým znížiť byrokratickú záťaž a urýchliť zavádzanie chýbajúcich noriem. Je to jedna z ciest rýchlej a reálnej pomoci malým a stredným podnikateľom v ťažko skúšanom stavebnom sektore. Títo podnikatelia nebojujú len s rastom cien a energií, ale aj s  nedostatkom surovín a kvalifikovaných pracovníkov,” vyjadril sa europoslanec.