VĎAKA SCHENGENU MÔŽETE CESTOVAŤ BEZ PASU DO 27 KRAJÍN

💪 Je to totižto najväčší priestor bez hraničných kontrol na svete, v ktorom sa každoročne uskutoční viac ako 1.25 miliardy pohybov.

Vedeli ste však, že nie všetky krajiny EÚ sú súčasťou tohto spoločného cestovného priestoru?

☑️ Preto chce Európsky parlament, aby sa Bulharsko a Rumunsko k schengenskému priestoru pripojili do konca roka 2023, a to v reakcii na sťažnosti, že ľudia z týchto krajín môžu pri cestovaní alebo podnikaní v EÚ čeliť zdržaniam, byrokratickým ťažkostiam a dodatočným nákladom.