Európsky parlament prijal prepracované pravidlá na zníženie, opätovné použitie a recykláciu obalov. Po novom by sa mali balenia zredukovať, obmedziť určité typy obalov a tiež bude zakázané používanie tzv. „večných chemikálií“. Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH), ktorý je členom Výboru Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, hovorí, že táto zmena zasiahne každého, či už na úrovni výrobcu, distribútora alebo samotného zákazníka.

„Základom je zaviesť rovnaké pravidlá pre všetkých, aby nedochádzalo k diskriminácii niektorých výrobcov, či distribútorov, často z radov malých a stredných podnikateľov. Zmena rozšíri povinnosti pre výrobcov nápojov, vrátane alkoholických nápojov. Cieľ využívať znovu použiteľné  obaly do roku 2030 aspoň na úrovni 10% zo všetkých obalov, je reálne dosiahnuteľný. Podobne ako cieľ do roku 2040, aby znovu využiteľné obaly tvorili až štvrtinu z celej produkcie,“ vysvetlil europoslanec Ivan Štefanec.