Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom budúceho roka. Nové pravidlá by zjednotili požiadavky na kybernetickú bezpečnosť a zaviedli povinnosť pre výrobcov a vývojárov pravidelne aktualizovať softvér. Podľa europoslanca a vedúceho slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivana Štefanca (KDH), ktorý je tiež členom Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, ide o ďalší významný míľnik v oblasti bezpečnosti a digitalizácie Európskej únie s globálnym presahom.

Jednotné pravidlá pre všetky digitálne produkty, vrátane hardvéru a softvéru, zabezpečia nielen vyššiu mieru bezpečnosti pre konečných užívateľov, ale aj spravodlivejšiu súťaž na jednotnom trhu Európskej únie. Popri tom myslíme na výrobcov malých a stredných podnikateľov, aby im členské štáty  poskytli systém technickej podpory a zároveň nevytvárali zbytočnú byrokraciu. Od výrobcov sa bude vyžadovať lepšia identifikácia zraniteľných častí výrobku a ich náprava. Konečným cieľom je však ochrana spotrebiteľov v podobe bezpečných produktov, ktoré všetci dennodenne používame,“ povedal europoslanec a Digitálny ambasádor Ligy pre digitálny rast Ivan Štefanec.