Europoslanec Ivan Štefanec. PHOTO: © European Union- EP.

Európsky politický program Cesta k digitálnej dekáde prešiel ďalšími dôležitými jednaniami a smeruje na schvaľovanie vo výbore a pléne Európskeho parlamentu. Program si dáva za cieľ dosiahnutie digitálnej transformácie európskej spoločnosti a ekonomiky do roku 2030. 

Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH), ktorý je Digitálnym ambasádorom Ligy pre digitálny rast hovorí, že cieľom Európskej ľudovej strany bolo pri jednaniach dať do popredia vzdelávanie, stieranie regionálnych rozdielov a účasť všetkých ekonomických partnerov na rozvoji infraštruktúry. 

“Mali by sme si klásť ambicióznejšie ciele, používať technologicky neutrálny slovník, digitalizovať obchodné modely a verejné služby, ktoré pomôžu našim malým a stredným podnikateľom a zároveň zabezpečia každému prístup k digitálnym zdravotným službám. Potrebujeme sa digitálne  vzdelávať, rekvalifikovať a nezabudnúť pri tom ani na seniorov,” vyjadril sa europoslanec.