Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia o bezpečnosti hračiek. Podľa europoslanca a vedúceho slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivana Štefanca (KDH), ktorý je členom spomínaného výboru, potrebujeme okrem účinnej ochrany detí pred nebezpečnými hračkami, zaktualizovať súčasnú legislatívu s ďalšími platnými právnymi predpismi o bezpečnosti výrobkov.

„Revidácia smernice je potrebná vzhľadom na nové výzvy súvisiace napríklad aj s elektronickým obchodom a novými technológiami. Deti musia byť chránené pred novými nebezpečnými hračkami. Zmenami v smernici chceme taktiež podporiť malých a stredných podnikateľov, aby sme im uľahčili prijímanie nových nariadení a noriem,“ povedal člen europarlamentného výboru Ivan Štefanec.