Európsky parlament sa na prebiehajúcom plenárnom zasadnutí zaoberal aj problematikou medzinárodného obchodu a obchodných partnerstiev. V súčasnosti je jedno zo siedmych pracovných miest v Európe priamo závislé na zahraničnom obchode, pričom európsky kontinent je celosvetovo považovaný za región chudobný na zdroje. Podľa europoslanca a vedúceho slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivana Štefanca (KDH) je najdôležitejšie, aby si Európska únia dokázala zabezpečiť spoľahlivé a stabilné dodávky surovín a zároveň neudusila domácu ekonomiku, technologických inovátorov, či malých a stredných podnikateľov, nadmernými reguláciami a byrokraciou.

„Európa potrebuje naďalej investovať do silných obchodných partnerstiev a prepájať sa s krajinami, ktoré rešpektujú naše sociálne, environmentálne a aj demokratické hodnoty. Príkladom môže byť Austrália, ktorá dnes hrá kľúčovú rolu v dodávke kritických surovín. Dôležitým partnerom môže byť aj India, či krajiny Latinskej Ameriky. Demokracie musia držať spolu, zvlášť v čase, kedy sa stretávame v medzinárodnom obchode s nekalými praktikami niektorých krajín,“ zdôraznil europoslanec Ivan Štefanec.