Pred dvadsiatimi siedmymi rokmi sa Valné zhromaždenie Svetovej organizácie cestovného ruchu  rozhodlo ustanoviť 27. september za Svetový deň cestovného ruchu, keď na severnej pologuli symbolicky končí hlavná turistická sezóna a začína na južnej. Pri tejto príležitosti europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) vyzdvihol význam cestovného ruchu nie len ako hospodárskeho odvetvia, ale aj ako prostriedku na dosahovanie sekundárnych cieľov s vysokou pozitívnou pridanou hodnotou.

„Fungujúci cestovný ruch posilňuje medzinárodnú spoluprácu, ochraňuje prírodu a životné prostredie, bojuje s nezamestnanosťou a chudobou, chráni kultúrne dedičstvo a vytvára predpoklady na dlhodobo udržateľný mier. Slovensko má veľký nevyužitý potenciál v tejto oblasti a je len na nás, či sa poučíme z úspešných príkladov krajín, v ktorých cestovný ruch premenil chudobné regióny na lukratívne miesta pre život s vysokou životnou úrovňou obyvateľov,“ uzavrel Ivan Štefanec.