Podľa europoslanca a vedúceho slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivana Štefanca (KDH) bol vznik Československej republiky v roku 1918 pre Slovákov nielen šancou na národný a politický rozvoj, ale aj na naše ukotvenie medzi európskymi národmi.“Československo bolo štátom, ktorý bol v medzinárodnom kontexte mimoriadne rešpektovaný. Slováci boli jeho neodmysliteľnou súčasťou. Takto sme sa aj my stali po prvý krát súčasťou rozhodovania o tom, kam sa bude uberať Európa a svet. Tak isto sme aj dnes v Európskej únii v spoločenstve, ktoré je hýbateľom vývoja. Musíme sa skloniť pred všetkými, ktorí sa o vznik samostatného štátu zaslúžili, najmä pred príslušníkmi československých légií, ktorí našu slobodu vybojovali,” vyjadril sa Ivan Štefanec.