Akt o digitálnych službách môže spraviť internet bezpečnejším. Ak europoslanci nepodľahnú nepremysleným návrhom na poslednú chvíľu, ktoré môžu ohroziť samotnú bezpečnosť EÚ.

Už o pár dní budú europoslanci schvaľovať pozíciu k návrhu aktu o digitálnych službách – kľúčovej legislatíve, ktorá má viesť k transparentnejšiemu a bezpečnejšiemu internetu. Koncom minulého roka sme vo Výbore Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, ktorého som členom, dospeli k funkčnému kompromisu. Napríklad navrhovaný zákaz cielených reklám zužujeme len na ochranu maloletých, aby sme neobmedzili možnosti firiem hľadať nových zákazníkov, a obhajujeme tiež zásady slobody prejavu. Napriek tomu sa pred blížiacim plenárnym zasadnutím Európskeho parlamentu vracajú ako bumerang pozmeňujúce návrhy, ktoré môžu túto dosiahnutú rovnováhu narušiť.

Záujmové asociácie vydavateľov a vysielateľov v Bruseli sa podľa portálu POLITICO na poslednú chvíľu snažia presadiť výnimku pre vydavateľov z aktu o digitálnych službách, ktorá by online platformy prinútila ponechať obsah vytvorený vydavateľmi za skoro každých okolností, aj keby odporovali podmienkam používania ich služieb a šírili nepravdivé informácie. 

Na prvý pohľad sa to môže zdať ako ľúbivý a zmysluplný návrh podporujúci slobodu slova, no v skutočnosti tým hráme do kariet autoritárskym režimom v Moskve, Pekingu a inde vo svete, ktoré majú záujem na slabej, rozhádanej a roztrieštenej EÚ.Takáto výnimka môže podkopať serióznu žurnalistiku a zahltiť náš informačný priestor „médiami“ konajúcimi na príkaz zahraničných vlád, ktoré budú môcť s ľahkosťou nerušene šíriť dezinformačné naratívy po celej EÚ. Možno ste zachytili, ako YouTube minulú jeseň zrušil nemecké kanály ruskej televízie RT z dôvodu šírenia koronavírusových dezinformácií. Po novom by online platformy takéto médiá nemohli promptne obmedziť – a to ani v prípade šírenia preukázateľných lží. V súvislosti s pandémiou COVID-19 dennodenne vidíme, aký dopad majú dezinformácie na život občanov a nemôžeme si dovoliť takejto situácii ešte napomáhať.

Zamerajme sa preto na dosiahnuté kompromisy a o takýchto návrhoch radšej diskutujme inokedy. Európskou komisiou pripravovaný akt o slobode médií na to môže poskytnúť priestor. Urýchlené a nepremyslené návrhy nikdy nepovedú k výsledku, ktorý je funkčný.  Pred blížiacim sa hlasovaním o akte o digitálnych službách v Európskom parlamente nehazardujme preto s bezpečnosťou našich občanov vystavením bianko šeku médiám, ktoré slúžia na politické ciele.

foto: Luca Bravo na Unsplash